Ετικέτες Α4

Ετικέτες αυτοκόλλητες διαφόρων διαστάσεων, σε φύλλα Α4, κατάλληλες για διάφορες εφαρμογές σε εκτυπωτές γραφείου.